Redakcja

DELITISSUE SP. Z O.O.
ul. Mleczarska 31
06-400 Ciechanów
Tel: +48 (0)23 674 31 00
Faks: +48 (0)23 673 94 00
Reprezentowana przez: Marcello Marzano
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy pod
Numerem 0000033166
NIP: PL52550859
 

 

loading...